Basın Açıklaması.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin “TBMM Genel Kurulu’nda Dört Eski Bakan Hakkında Yapılan Yüce Divan Oylamasıyla” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması. 22 Ocak 2015

mock Yazılı Basın Açıklaması 22 Ocak 2015

17-25 Aralık 2013 tarihindeki hukuki süreçler kapsamında, yakayı ele veren, foyası ortaya çıkan AKP’li dört eski bakanla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda 20 Ocak 2015 tarihinde başlayan Yüce Divan oylaması dün sabaha karşı sonuçlanmıştır.

Yakın tarihin en ağır, en vahim, en korkunç rüşvet ve yolsuzluk iddialarına adı karışan malum şahıslar iradeleri haczedilmiş, baskı ve şantaj altında kalmış AKP’li milletvekilleri tarafından kurtarılmıştır.

Görünen odur ki, AKP, hukuk devleti ilkesini tasfiye edip her türlü hukuksuzluğu inşa ve ihya amacını siyasi misyon olarak seçmiştir.
Gazi Meclis hiç bu kadar yara almamış, hiç bu kadar ilkesizliğe ve itibarsızlığa mahkûm edilmemiştir.
Aynı şirret emellerin etrafında kümelenen kim varsa rüşvet ve yolsuzluğa kol kanat germiş, haklarında çok ciddi suçlamalar bulunan dört eski bakanı koruyup kollamıştır.
Bu dört eski bakanı adaletten kaçırma ve yargıdan uzak tutma operasyonuna destek veren herkes vicdanen suç işlemiş, ahlaken iflas etmiştir.
Yaşananlar neresinden bakılırsa bakılsın bir zillettir ve zilletten gurur duymak, zillete bel bağlamak ve buna da milli irade demek akıl, izan ve maneviyatla bağdaşmayacaktır.
Esasen, TBMM’nde rüşvet ve yolsuzluk zanlıları aklanmamış; yasa, Anayasa, milli ruh ve milli ahlak felç edilmiştir.
Dört eski bakan temize çıkmamış, üzerlerinde atılı duran pek çok ithamlardan arınmamış, buna karşılık dürüstlük ve namuslu olmak yeniden ağır bir hasar almıştır.
Rüşvete onay verenler onca rezilliğe geçer not vermişlerdir.
Hırsızlığı savunmak için el kaldıranlar, soygunu selamlamak amacıyla el sallayanlar demokrasiyi baltalamış, milli ve manevi değerleri temelinden dinamitlemişlerdir.
AKP’yle beraber bir yanda ahlak sahneden çekilirken, diğer yanda arsızlık ön almış, alacakaranlık zihniyet arayı açarak öne geçmiştir.
Ne üzücü bir manzaradır ki, bugün tefrikanın fermanı geçmekte, iftiranın sözü dinlenmekte, kanun kaçaklarının borusu ötmektedir.
TBMM’nde hukuk ve haysiyete kast edenler, temiz siyaset ve temiz yönetime sırt çevirenler her şeyden önce aziz milletimizin emanetlerini çiğnemiş, edilen yeminleri inkar etmişlerdir.
Kara propagandayla siyasi dizayn peşinde koşanlar, karanlık kampanyalarla, sağlam irade yalanlarıyla siyasi vesayet makamı olanlar Türkiye’nin geleceğini karalamak için olağanüstü gayret göstermişlerdir.
Türk milleti belgeli, delilli ve her yönüyle somut olan rüşvet ve yolsuzluk iddialarını ve taraflarını Yüce Divan’a göndermeyip suça ortak olan AKP’yi ibret, esef ve teessüfle izlemiştir.
Artık 17-25 Aralık mızrağı çuvala sığmamaktadır.
Türkiye’nin ibresi tam anlamıyla adaletsizliğe çevrilmiş, çıkarlarına hizmet eden siyasi çete ve uzantıları zulme bir kez daha ortak olmuştur.
Ayrıca TBMM’deki oylamada vicdanının sesini dinleyen, faziletin yörüngesinden çıkmayan, hukuka saygı ve riayetin çekim alanından ayrılmayan milletvekillerinin yanısıra, önemli sayıda AKP’li milletvekilinin de dört eski bakan aleyhinde tutum takınması mühim bir gelişmedir.
Böylelikle AKP’de derin, alttan alta kaynayan, örtülemez, geçiştirilemez, bastırılamaz çatlak ve çatışmaların varlığı gün yüzüne çıkmıştır.
Dört eski bakan hakkında verilen Yüce Divan’a sevke ilişkin önergelerin gizli oylama safhasında, bunlardan yalnızca birisiyle ilgili 276 sınırı aşılmıştır.
Ne var ki, diğer üç bakanla ilgili önergeleri de reddeden AKP’li milletvekillerinin toplam sayısı 276 eşiğinin altında kalmıştır.
Bu demektir ki, AKP Meclis parti grubu Hükümet’e güven vermemiş, arkasında durmamış, soruşturma komisyonu raporuna, paralel ve darbe safsatalarına itibar etmemiştir.
Öyle ki, AKP milletvekillerindeki fire 48’i bulmuş, böylece muhalefet bloğunun tezleri iktidar grubundan sağduyulu ve ahlak sahibi değerli isimler tarafından haklı bulunmuş ve teyit edilmiştir.
Nitekim Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. Hükümet fiilen, fikren ve zihnen düşmüş, siyaseten enkaza dönüşmüştür.
Bu çok önemsenmesi, üzerinde düşünülmesi gereken siyasi bir travmadır ki, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
İnanç ve iddiayla söylemek isterim ki, Milliyetçi Hareket Partisi bu milli ve kaçınılmaz hesaplaşma için sabırsız ve heyecanlıdır.

" Ya Yolsuzluk, Ya MHP " - Milliyetçi Hareket Partisi